ครูโอทอป จากโรงเรียน OTOP ร่วมอบรมพัฒนาไกด์ชุมชนบ้านป่าบงเปียง

วันที่ 9 มกราคม 2561  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม  โดย นางสาวนงนุช สุทธิยา รักษาการพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมทีมงานพช. ได้ให้การต้อนรับ คณะครู โอทอป จาก โรงเรียน OTOP ข่วงสันกำแพง  ร่วมกิจกรรมที่ 2 คือ การอบรมพัฒนาศักยภาพไกด์ชุมชน บ้านป่าบงเปียง  ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม ตามโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนสานพลังประชารัฐ

(Visited 173 times, 1 visits today)