กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ Gistda ลงสำรวจพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 ทีมงาน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน นำโดย นางทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย พร้อมทีมงาน  ร่วมกับ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแลพภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ Gistda ลงสำรวจพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ในการทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดย มีการตรวจเยี่ยม ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของอำเภอ พร้อมกับลงพื้นที่ บ้านแม่ขี้มูก หมู่ 1 ตำบลบ้านทับ เพื่อดูกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ทั้งนี้ มีนายอำเภอแม่แจ่มให้การต้อนรับ พร้อม ทีมงาน พช.แม่แจ่ม ค่อยให้การสนับสนุนข้อมูล

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ระหว่าง  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

(Visited 77 times, 1 visits today)