อำเภอแม่แจ่ม เปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนแม่แจ่ม พร้อม ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่แจ่ม โดย นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์  นายอำเภอแม่แจ่มและ หน่วยงานต่างๆในอำเภอแม่แจ่ม จัดกิจกรรม เปิดตลาด(Kick off) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้  ณ  ลานบริเวณวัดกระธาตุช่างเคิ่ง โดยมีนางสาวนงนุช สุทธิยา รักษาการพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ในงานพบสินค้ากลุ่ม OTOP สินค้าจากกลุ่มอาชีพ และผู้ลงทะเบียนตลาดประชารัฐจำนวน 14 ราย โดยพบว่ามีผู้สนใจมาใช้บริการตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย  ทั้งนี้จะได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนสร้างรายได้แก่ประชาชนต่อไป

 

(Visited 314 times, 1 visits today)