อบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ

วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม   โดย นางสาวนงนุช สุทธิยา รักษาการพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม  พร้อมทีมงาน พช.

จัดกิจกรรม ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ อ.แม่แจ่ม  โดย มีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม

เป็นประธานให้แนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ในงานมี ประธานและตัวแทนกองทุนจำนวน 104 กองทุนเข้าร่วมประชุมเพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

(Visited 117 times, 1 visits today)