พิธีรับมอบและอัญเชิญเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันพุธ ที่  6  กันยายน 2560  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม จัดกิจกรรม รับมอบและอัญเชิญเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าแดด   หมู่ 4 ตำบลท่าผา  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดย มี นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่แจ่มเป็นประธานในพิธี ร่วมกับประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน กันยายน 2560

(Visited 166 times, 1 visits today)