สตรีแม่แจ่ม ประชุมการขอทุนกองทุนพัฒาบทบาทสตรีและเตรียมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม  และทีมงาน พช.แม่แจ่ม ประชุมเตรียมการขอทุนและบริหารจัดการโครงการ ในการกู้ยิมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมีการเตรียมดอกมะลิ เพื่อใช้ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

(Visited 35 times, 1 visits today)