เวทีเสริมสร้างขีดความสามารถของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ

วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม  จัดเวทีประชุมเพื่อเสริมเสริมสร้างขีดความสามารถของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ  ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่ศึก  ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม โดยมีการวิเคราะห์ศักภาพของชุมชนและวางแนวทางการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนต่อไป

(Visited 84 times, 1 visits today)