ประชุมพิจารณาโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม  จัดกิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย มีนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่แจ่มเป็นประธาน  และดำเนินการโดย นางสุวิชาดา หน่อปัน พัฒนาอำเภอ พร้อมทีมงานพช และคณะกรรมการ จากหน่วยงานต่างๆประชุมร่วมกับ เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม ในการพิจารณาอนุมัติโครงการ ที่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เสนอโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน  ต่อไป

(Visited 60 times, 1 visits today)