ประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอเเม่แจ่ม

วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำภอแม่แจ่ม โดย นางสุวิชาดา หน่อปัน พัฒนาการอำเภอ พร้อมทีมงาน ร่วกมับ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอแม่แจ่ม โดย นายสงวน นิปุณะ ประธานเครือข่ายฯ จัดกิจกรรมการประชุม  เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอแม่แจ่ม ทุกกองทุน เพื่อชี้แจงการดำเนินการประเมินศักยภาพกองทุน และจัดระดับกองทุน รวมทั้ง ประสานการขอรับการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชน พบว่า ตัวแทนกองทุนมีความสนใจ และพร้อมพัฒนาการบริหารงานของกองทุนต่อยอดเป็นสถาบันการเงินต่อไป

(Visited 110 times, 1 visits today)