ประชุมโครงการสถาบันการบริหารการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม โดย นางสุวิชาดา หน่อปัน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมทีมงานพช จัดกิจกรรม ประชุมโครงการสถาบันการบริหารการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” บ้านท้องฝาย หมู่ 8 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม โดย มีการประชุมอบรมทั้งหมด 4 วัน ในการทำความเข้าใจในการบริหารจัดการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน สู่การบริหารจัดการหนี้สินของชุมชน โดยมีวิทยากร จากหลากหลายคณะในการช่วยให้ความรู้ สู่การจัดตั้ง ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต่อไป

(Visited 42 times, 1 visits today)