เวทีประชุมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2560 บ้านป่าแดด หมู่ 4 ตำบลท่าผา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม จัดกิจกรรมประชุมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2560 บ้านป่าแดด หมู่ 4 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม โดย นางสุวิชาดา หน่อปัน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมทีมงานพช จัดกิจกรรมการประชุมพร้อมกับประเมินหมู่บ้านตามตัวชี้วัด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย

(Visited 232 times, 1 visits today)