ประชุมจัดตั้งโครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ บ้านแม่ศึก หมู่ 6 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม โดย นางสุวิชาดา หน่อปัน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมทีทงาน พช จัดกิจกรรม ประชุมจัดตั้งโครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ในวันที่ 2 ณ  บ้านแม่ศึก ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม ขึ้นเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพที่ดำเนินการก่อตั้งจากโครงการสัมมาชีพชุมชนเพื่อต่อยอดสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างรายได้ให้กับประชาชนต่อไป โดยมีปราชสัมมาชีพชุมชนและวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมสนับสนุน

(Visited 84 times, 1 visits today)