จิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม โดย นางสุวิชาดา หน่อปัน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมทีมงาน พช และ เครือข่ายผู้นำชุมชน จาก ตัวแทน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำอช เครือข่าย OTOP เครือขายสตรี และอื่นๆรวม 100 กว่าคน ฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อที่จะเป็นวิทยากร ขยายต่อไป โดยอำเภอแม่แจ่ม มีเป้าหมายจำนวน 50,000 ดอก
 
(Visited 43 times, 1 visits today)