ประชุมทีมวิทยากร จิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

วันที่ 5  มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม  โดยนางสาวนงนุช สุทธิยา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับ ทีมวิทยากร จิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์   โดย มีการฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ และวางแผนงานอบรมกับกลุ่มอาสามสมัครของอำเภอแม่แจ่มต่อไปเพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ จำนวนประมาณ 50,000 ดอก

(Visited 95 times, 1 visits today)