ประชุมจัดตั้งโครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ บ้านแม่ศึก หมู่ 6 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม โดย นางสุวิชาดา หน่อปัน [...]

อ่านต่อ

ประชุมจัดตั้งโครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม โดย นางสุวิชาดา หน่อปัน [...]

อ่านต่อ