บ้านป่าแดด หมู่ 4 ตำบลท่าผา ศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย

วันที่ 23-24-25 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม โดย นางสุวิชาดา หน่อปัน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมทีมงานพช.  ร่วมกับ ผู้นำชุมชนบ้านป่าแดด หมู่ 4 ตำบลท่าผา  ไปศึกษา ดูงานการจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านโป่งเทวี อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

การศึกษาดูงาน บ้าน ร่องก๊อ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   กับการจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยว

 

และวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มีการประชุม ณ เทศบาลตำบลท่าผา เพื่อสรุปผลการศึกษาดูงาน และกำหนดแผนการพัฒนาต่อไป

(Visited 291 times, 1 visits today)