ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุน จากมูลนิธิไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม โดย นางสุวิชาดา หน่อปัน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมทีมงาน พช จัดเวทีประชุมชี้แจง การจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุน จากมูลนิธิไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนา  กับ กลุ่มองค์กรกลุ่มอาชีพ ผู้สนใจ และ จากหมู่บ้านสัมมาชีพ  โดย มีผู้สนใจจำนวนมาก เตรียมการจัดทำโครงการขอรับทุนต่อไป

(Visited 90 times, 1 visits today)