สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ บ้านห้วยผักกูด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม โดย นางสุวิชาดา หน่อปัน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม และ นายภาคภูมิ ตั๋นพิงค์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรม ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ บ้านห้วยผักกูด หมู่ 12 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม  โดย ให้ความรู้ในการบริหารจัดการกองทุนในชุมชน  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกิจกรรมการทำดอกไม้จันทร์ ทั้งนี้ ประชาชนรับทราบและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

       

(Visited 135 times, 1 visits today)