บ้านป่าแดด หมู่ 4 ตำบลท่าผา ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำปี 2560

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม  ได้นำเสนอหมู่บ้านป่าแดด หมู่ 4 ตำบลท่าผา เข้าร่วกมิจกรรมเชิดชูเกียรติ ปี 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง โดยมี ผู้นำชุมชนได้แก่ นางเกษร กรรณิกา ผู้แทนกลุ่มชุมชน นายอุทิศ และ นายเจน วิทยากรสัมมาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมหมู่บ้านสัมมาชีพ  โดยมีทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม สนับสนุน

 

  

(Visited 89 times, 1 visits today)