ผู้นำชุมชนแม่แจ่ม ร่วมกิจกรรม ตามรอยครูบาฯ จิตอาสาพัฒนาเกื้อกูล ปี 2560

10 พ.ค. 60 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม โดยสุวิชาดา หน่อปัน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกิจกรรม ตามรอยครูบาฯ จิตอาสาพัฒนาเกื้อกูล   ทำความสะอาดบริเวณรอบๆวัดพระธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

 

(Visited 369 times, 1 visits today)