ร่วมงาน พัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย โดย ครูผู้ดูแลเด็ก อำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ชมรมครูผู้ดูแลเด็ก อำเภอแม่แจ่ม จัดกิจกรรมเวทีเสวนาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก  ทั้งนี้  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำภอแม่แจ่ม  โดย นางสุวิชาดา หน่อปัน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ร่วมให้ข้อคิดและแนวทางในการจัดการเรียนรู้และดูแลเด็ก สำหรับเครือข่าย ชมรมผู้ดูแลเด็กอำเภอแม่แจ่มด้วย

            

(Visited 29 times, 1 visits today)