โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายชาตรี ธินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เปิดเวทีการฝึกอบรมกลุ่มแกนนำใน โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมสร้างแกนนำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้านการบริหารจัดการ บ้านป่าแดด หมู่ 4 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม โดยมีฝึกอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง  อบรม แกนนำ จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560

ในการดำเนินกิจกรรม มีนายสังคม คัดเชียงแสน ปลัดอำเภออาวุโส ประธานในพิธีกับพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม นางสุวิชาดา หน่อปัน และ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา นายสุพจน์ ริ จ่าม  ร่วมใ้หแนวทางการดำเนินงาน

 

 

(Visited 196 times, 1 visits today)