สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ร่วมออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ บ้านแม่มะลอ ตำบลแม่นาจร

วันที่ 20 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม โดย นางสุวิชาดา หน่อปัน พัมนาการอำเภอแม่แจ่ม นายอยู่รบ บุญคุ้มครอง จพง.ชำนาญงาน และ นางสาวพัชรินทร์ อ่างบุญตา นวช.ชำนาญการ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ อำเภอเคลื่อนที่ บ้านแม่มะลอ ตำบลแม่นาจร โดย มีประชาชนมาใช้บริการอย่างคับคั่ง โดย สำนักงานพช ได้นำเสนอการจัดการทุนชุมชนอย่างมีศักยภาพและการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

(Visited 86 times, 1 visits today)