กลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชน ร่วมรดน้ำดำหัวพัฒนาการอำเภอแม่แจ่มม

วันที่ 18 เมษายน 2560 กลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ได้แก่ กลุ่มโอทอป กลุ่มพัฒนาสตรี และ เครือข่ายผู้ดูแลเด็กอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ และเนื่องในโอกาสนี้ ทางทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวพัฒนาการอำเภอแม่แจ่มเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

 

(Visited 154 times, 1 visits today)