ประชุมเตรียมหมู่บ้านป่าแดด ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบปี 2560

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ได้ให้นายภาคภูมิ ตั๋นพิงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการอจัดเวทีประชุมชี้แจงการดำเนินงานในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบปี 2560

โดยจะมีการดำเนินงาน ในพื้นที่ บ้านป่าแดด หมู่ 4 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหลากหลายกลุ่ม เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการดำเนินงานต่อไป

(Visited 131 times, 1 visits today)