พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกิจกรรม มอบทุนพระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชนูปถัมภ์ มอบ ทุนพระราชทานแก่เด็กนักเรียน ในโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41

โดย มีหัวหน้าหน่วยงานราชการร่วมมอบทุน

 

(Visited 240 times, 1 visits today)