เวทีสัมมาชีพบ้านยางหลวง ตำบลท่าผา

กิจกรรมสัมมาชีพบ้านยางหลวง แนะนำการปลูกกล้วย อาชีพทดแทน การปลูกข้าวโพด ต่อไปในอนาคต

(Visited 254 times, 1 visits today)