** พช.แม่อาย ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท.พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด และผู้นำ กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน น้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งคลิปวิดีโอ ความยาว 1-3 นาที เข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท