ขอชวนมาร่วมกด Like กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage

เข้าชม 11 ครั้ง
**พช.แม่อาย**
👍👍ขอชวนมาร่วมกด Like กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage
เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาสู่เป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งนเองได้
https://www.facebook.com/prcdd/

(Visited 11 times, 1 visits today)