วันนี้ที่ลืออำนาจ ?7 กุมภาพันธ์ 2563? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลืออำนาจ โดยการนำของนายชัยชาญ บูชาเดช พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นางสาวธนิดา พูลจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานผู้นำอช. ชี้แจงแนวทางการประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชนแก่ผู้นำอช.อำเภอลืออำนาจ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และฝึกร้องเพลงเพื่อเตรียมประกวดเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชนต่อไป

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันนี้ที่ลืออำนาจ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลืออำนาจและผู้นำอช.อำเภอลืออำนาจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก #โลกสวยด้วยมือเรา #คนอำนาจเจริญเลิกใช้ถุงพลาสติก

[...]
อ่านเพิ่มเติม

?จิตอาสาพระราชทานตำบลอำนาจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบ้านหนองหิ้ง ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ? ?ตามนโยบายนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการจังหวัดอำนาจเจริญ เมืองคนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปลอดขยะ ปลอดเหล้า ปลอดภัย? วัน ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ มอบหมายให้นายธีระพงษ์ ยงยุทธ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ พ.ต.ท.ธนาศักดิ์ ชอบทำทาน สวป.สภ.ลืออำนาจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลืออำนาจ นางสาวสิริพรรณ อมรสิน ผอ.ร.ร.ธันยธรณ์พิทยา นางสันธาณี คุณะชัย ผอ.ร.ร.หนองหิ้งโคกเจริญ คณะครู นักเรียน จำนวน 28 คน และนายไสว ทานะกาศ กำนันตำบลอำนาจ ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ทุกหมู่บ้าน และจิตอาสาฯ ต.อำนาจ จำนวน 98 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณวัดหนองหิ้งโคกเจริญ หมู่ที่ 9 ต.อำนาจ เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันนี้ที่ลืออำนาจ ?6 กุมภาพันธ์ 2563? นายชัยชาญ บูชาเดช พัฒนาการอำเภอลืออำนาจ ลงพื้นที่ต้อนรับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ (นายธนบูลน์ กาทอง) และทีมงานถ่ายทำวีดีโอ กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนของคุณแม่ประยูร กาญจนารีบ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ขีอำเภอลืออำนาจ

[...]
อ่านเพิ่มเติม