นายชัยชาญ บูชาเดช

พัฒนาการอำเภอลืออำนาจ

นางสาวธนิดา พูลจิตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดงมะยาง, ตำบลโคกกลาง, ตำบลแมด

นายชาตรี มีมานะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลไร่ขี,ตำบลดงบัง

นางสาวพิสมัย แดงอุไร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเปือย,ตำบลอำนาจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

(Visited 385 times, 1 visits today)