งานพัฒนาชุมชนและผู้นำชุมชน ปลูกผักสวนครัว

วันนี้ที่ลืออำนาจ
17 เมษายน 2563
90 วัน ปลูกผักสวนครัว
#จะพัฒนาใครเขาต้องเริ่มจากตัวเราก่อน
#ผู้นำต้องทำก่อน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลืออำนาจ โดยการนำของนายชัยชาญ บูชาเดช พัฒนาการอำเภอ นำทีมงานพัฒนาชุมชนและผู้นำชุมชน ปลูกผักสวนครัว
ณ บ้านพักนายอำเภอลืออำนาจ
ในโอกาสนี้ นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ ได้ให้แนวทางการปลูกผักสวนครัว เพื่อแบ่งปันข้าราชการในอำเภอและเป็นต้นแบบให้กับชุมชน

(Visited 41 times, 1 visits today)