ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันนี้ที่ลืออำนาจ 16 เมษายน 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลืออำนาจ โดยการนำของนายชัยชาญ บูชาเดช พัฒนาการอำเภอ ทำงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือนเมษายน 2563
ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ
โดยมีปลัดอาวุโส นางวัชราภรณ์ นาท้าว เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

(Visited 36 times, 1 visits today)