ประชุมทีมงานอำเภอลืออำนาจเพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินงานตามนโยบาย ในสถานการณ์ Covid-19

วันนี้ลืออำนาจ 13 เมษายน 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลืออำนาจ โดยการนำของนายชัยชาญ บูชาเดช พัฒนาการอำเภอ
ประชุมทีมงานอำเภอลืออำนาจเพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินงานตามนโยบาย ในสถานการณ์ Covid-19 และขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

(Visited 25 times, 1 visits today)