วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. อำเภอหล่มสัก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติโครงการเงินหมุนเวียน และเงินอุดหนุน ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓

เข้าชม 19 ครั้ง
(Visited 19 times, 1 visits today)