สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก โดย นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักงานพัฒนาชุมชนหล่มสัก ๑๐ต.ค.๖๒ นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมเป็นทีมวิทยากรกระบวนการตามโครงการบริหารจัดการขยะเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหล่มสัก

วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จำนวน 2 ทุน