วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อำเภอหล่มสัก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณ ในการทำความดี ด้วยหัวใจ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.