โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แผนการจัดเวที 4 ครั้ง ตามหมู่บ้าน ของอำเภอหล่มสัก ทั้งหมด 22 ตำบล 1 เทศบาล 251 หมู่บ้าน 11 ชุมชน

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แผนการจัดเวที 4 ครั้ง ตามหมู่บ้า [...]

อ่านต่อ

อบรมทำตะกร้าเชือกร่ม หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบบปากดุก ณ ที่สหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้ จำกัด

อบรมทำตะกร้าเชือกร่ม หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 256 นายทวีสันต์ สุขเจริญ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ค้ดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศและติดตามการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ ปี 61 บ้านไร่ ม.1 ต.บ้านไร่ ณ. อบต. บ้านไร่

วันที่  6  กุมภาพันธ์ 256  นายทวีสันต์ สุขเจริญ หน.กลุ่ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 7 ก.พ.61 นายไพบูลย์ วันชัย รก.พอ.หล่มสัก พร้อมด้วยทีมงาน ประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมงานองค์กรสตรี ของอำเภอหล่มสัก

วันที่ 7 ก.พ.61 นายไพบูลย์ วันชัย รก.พอ.หล่มสัก พร้อมด้ [...]

อ่านต่อ