ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก  ถนนวจี  ตำบลในเมือง อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๔๖๓๔๕
FAX ๐๕๖-๗๔๖๓๔๕
อีเมล์  lomsak๗๔๖๓๔๕@hotmail.com

(Visited 350 times, 1 visits today)