ประวัติความเป็นมา

       ประวัติความเป็นมาอำเภอหล่มสักตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมาย เลขที่ 21สายหล่มสัก - สระบุรี ห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ 44 กิโลเมตร สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้สันนิษฐานว่า เมืองหล่มสักตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเจ้าเมืองหล่มสักหรือเมืองลม คนที่ 6 คือ พระยาสุริยวงษาเดชชนะสงคราม (คง) ซึ่งมีเชื้อสายชาวเวียงจันทน์ ได้ย้ายเมืองจากบ้านหนองขี้ควาย (บ้านหินกลิ้ง ตำบลหล่มเก่าในปัจจุบัน) ไปตั้งเมืองขึ้นใกล้ลำน้ำป่าสัก บริเวณบ้านโพธิ์ (บ้านท่ากกโพธิ์) ตำบลตาลเดี่ยวปี พ.ศ. 2436 ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองหล่มสักเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลลาวพวน(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมนฑลอุดร) เพราะมีขนบธรรมเนียมประเพณีคล้าย คลึงกัน ขณะที่เมืองเพชรบูรณ์ขึ้นอยู่กับมณฑลลาวกลาง ต่อมาปี พ.ศ. 2442 ได้รวมเมืองหล่มศักดิ์กับเมืองเพชรบูรณ์ตั้งเป็นมณฑลเพชรบูรณ์ขึ้น โดยเมืองหล่มศักดิ์ประกอบด้วยอำเภอวัดป่ากับอำเภอหล่มเก่า) ปี 2459 ได้มีประกาศยุบมณฑลเพชรบูรณ์ เมืองหล่มศักดิ์ จึงมีฐานะเป็นจังหวัดหล่มศักดิ์ โดยพระแก้วอาษา (ทองดี) นายอำเภอด่านซ้าย เป็นผู้ว่าราชการเมืองหล่มศักดิ์ ต่อมาเมื่อประมาณ ปี 2464 จังหวัดหล่มศักดิ์ได้ถูกลดฐานะลงเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีชื่อว่าอำเภอวัดป่า และได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2481 เปลี่ยนชื่อจากอำเภอวัดป่าเป็นอำเภอหล่มสักจนถึงปัจจุบันสภาพทางภูมิศาสตร์ 1. ที่ตั้งและอาณาเขตอำเภอหล่มสัก มีเนื้อที่ประมาณ 1,535 ตารางกิโลเมตร ส่วนกว้างที่สุดจากทิศตะวันออกถึง ทิศตะวันตกประมาณ 44 กิโลเมตร และส่วนยาวที่สุดจากทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 52 กิโลเมตร มี     อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ   ติดต่อกับอำเภอหล่มเก่า และอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ทิศใต้   ติดต่อกับ   อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  และ   อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

    และหากนึกถึงการมาเที่ยวรับลมหนาว อากาศเย็นของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ อีกหนึ่งจังหวัดฮอตที่หลายคนมักนึกถึง ในอันดับต้น ๆ ด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาเขาสูงยาว ทอดยาว ทำให้มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูหนาว เพชรบูรณ์ ยังคงมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และดอกไม้เหมืองหนาวที่ งดงาม นอกจากนี้เพชรบูรณ์ ยังถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะไม่ไกลจากกรุงเทพ ฯ  สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวใน อำเภอหล่มสัก ก็มีมากมายให้เลือก แล้วถ้าเรามาถึงที่นี่จะแวะไปเที่ยวที่ถนนคนเดินไทยหล่ม ทุกวันเสาร์ บริเวณถนน จากหอนาฬิกา ไปจนถึงถนนหน้าเทศบาลเมืองหล่มสัก หลังเก่า  และหากนึกถึงร้านคาเฟ่ บรรยากาศดี ๆ ก็มีมากมาย อาทิ ร้าน C-CODE Coffee&House  Nana Cafe จุลสุข  ขอเชิญ มาชม ชิม ช็อป  กันนะคะ 

(Visited 4,490 times, 1 visits today)