พช.หล่มสัก :จัดงานแถลงข่าวงานบุญเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ประจำปี 2564

เข้าชม 24 ครั้ง
เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น.
✨สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก โดย นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานบุญเจดีย์ข้าวตำบลห้วยไร่ จัดงานแถลงข่าวงานบุญเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การจัดงานบุญเจดีย์ข้าวฯ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2564 โดยมี นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยพระครูถาวรพัชรกิจ เจ้าอาวาสวัดโฆษา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์) นายอำเภอหล่มสัก (นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์) ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ผศ.กมล บุญเขต) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไร่ (นายชาติชาย จันคำ) ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย
🌾การจัดงานเจดีย์ข้าวฯ เกิดขึ้นจากพลังความรัก ความศรัทธาและความสามัคคี ของ”บวร” ประกอบด้วย บ้าน วัด ราชการ ที่ร่วมกันจัดงานขึ้น เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และรำลึกบุญคุณพระแม่โพสพ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวที่ชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ วัดโฆษา (บ้านท่าช้าง) ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
(Visited 24 times, 1 visits today)