พช.หล่มสัก เพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

เข้าชม 11 ครั้ง
วันที่ 22 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก โดย นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสักและกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมอบรมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ในโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 22-23พฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจ มีองค์ความรู้ และทักษะในงานด้านทุนชุมชน สามารถถ่ายทอดและนำแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ภาพข่าว :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก
#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation)
(Visited 11 times, 1 visits today)