พช.หล่มสัก ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหล่มสัก ครั้งที่ 1/2564

เข้าชม 15 ครั้ง
วันที่ 23 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก โดย นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วยน.ส.นิตินาฏ แก้วกลิ่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหล่มสักครั้งที่1/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหล่มสักและการจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์
ในการประชุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกองทุนแม่ของแผ่นดิน และประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกหมู่บ้าน ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นอย่างดี จนทำให้การประชุมดังกล่าวผ่านไปได้ด้วยดี และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมอำเภอหล่มสัก ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ภาพข่าว :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก
#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation)
(Visited 15 times, 1 visits today)