พช.หล่มสัก สนับสนุนการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ตาม มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย

เข้าชม 6 ครั้ง
เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 64
✨สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก โดย นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนการดำเนินงาน นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะทำงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ ณ วัดโฆษาท่าช้าง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์วิถิไทย สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย การออกแบบแบรนด์ผลผลิตการเกษตรอินทรีย์
✨ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” โดยการใช้ทฤษฎีบันใด 9 ขั้น สู่ความพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความสุขอย่างยั่งยืน ลองปรับใช้ไม่จนแน่นอน ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้ลำดับขั้นเพื่อเดินตามไปทีละขั้น ค่อยๆ ก้าวไปแบบยั้งยืนและมั่นคง โดยแต่ละขั้นจะมีดังนี้ บันไดขั้นที่ 1 – 4 คือ เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน (ขั้นที่ 1 พอกิน ขั้นที่ 2-4 พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น) บันไดขั้นที่ 5-9 คือ เศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า (ขั้นที่ 5-6 บุญและทาน ขั้นที่ 7 เก็บรักษา ขั้นที่ 8 ขาย ขั้นที่ 9 เครือข่าย กองกำลังเกษตรโยธิน)
✨ทั้งนี้ นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Earth Safe ได้กล่าวถึงแนวโน้มตลาดอินทรีย์วิถีไทยในห้างโมเดิร์นเทรด ,การตลาด 3 ระดับ ,มารยาททางการตลาด, การตลาดที่นำเข้าสู่ห้างสรรพสินค้า, การสร้างรูปแบบแบรนด์ให้น่าสนใจ รวมถึงการสร้างแบรนด์ของ Earth Safe และสร้างแนวคิดเรื่องแบรนด์กับการสร้างมาตรฐาน
📸ภาพข่าว :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก
#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation)
(Visited 6 times, 1 visits today)