พช.หล่มสัก….จับจอบ หอบเสียม “เอามื้อสามัคคี”

เข้าชม 5 ครั้ง
พช.หล่มสัก….จับจอบ หอบเสียม “เอามื้อสามัคคี” 🌾🌾🌾🌾
วันที่ 9 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น.
✨สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก โดย นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง สามารถบริหารจัดการตนเองและชุมชนให้มีความยั่งยืน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 🌾
🌱สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ กิจกรรมทำแซนวิซปลา กิจกรรมทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการทำหลุมพอเพียง การห่มดิน การจัดการน้ำ การปั้นคันนา การทำแซนวิซปลา และการบำรุงดินการเอามื้อสามัคคีเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ ถือเป็นการเรียนรู้การปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้กสิกรรมธรรมชาติ ณ แปลงนายอภิชาติ อุตตมางคพงษ์ พื้นที่จำนวน 3 ไร่ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์☘️
📸ภาพข่าว :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก
#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation)
(Visited 5 times, 1 visits today)