พช.หล่มสัก ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่เอามื้อแปลงครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 8.30 น.

นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทุกตำบลร่วมกันลงพื้นที่เอามื้อตำบลบ้านกลาง เพื่อร่วมกันห่มฟางต้นไม้ ทำแซนวิชปลา และทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้กับแปลงตำบลบ้านกลาง

(Visited 6 times, 1 visits today)