“พช.หล่มสัก ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565”

เข้าชม 3 ครั้ง
20 ต.ค. 64 เวลา 9.00 น.
นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก เข้าร่วมรับฟังการประชุมรับมอบ นโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยท่านนิวัติ
น้อยผางและท่านสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมมอบนโยบาย และผอ.แต่ละสำนักฯมอบแนวทางการดำเนินงานฯซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป
(Visited 3 times, 1 visits today)