“พช.หล่มสัก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

เข้าชม 5 ครั้ง
วันที่ 20 ต.ค. 64 เวลา 09.00 น.
นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอหล่มสัก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง
(กรมราชทัณฑ์) โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยเจ้าหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง สามารถบริหารจัดการตนเองและชุมชนให้มีความได้อย่างยั่งยืน
สำหรับกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วย
– กิจกรรมการปลูกไม้ 5 ระดับ เช่น ต้นมะพร้าว
ต้นมะปราง
-กิจกรรมปฏิบัติการห่มดิน
-ปลูกหญ้าแฝก
-กิจกรรมปล่อยปลา
ณ แปลงของครัวเรือนต้นแบบ นายสมศักดิ์ ด้วงมูล หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
(Visited 5 times, 1 visits today)