“พช.หล่มสัก ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหล่มสัก ดำเนินโครงการรวมพลังสตรีเพชรบูรณ์ ร่วมใจพัฒนาจิตเทิดไท้ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

เข้าชม 1 ครั้ง
“พช.หล่มสัก ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหล่มสัก ดำเนินโครงการรวมพลังสตรีเพชรบูรณ์ ร่วมใจพัฒนาจิตเทิดไท้ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
11-12 ต.ค.64
นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก มอบหมายให้ นางเจียมจิต วงษ์สุข เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหล่มสัก ดำเนินโครงการรวมพลังสตรีเพชรบูรณ์ ร่วมใจพัฒนาจิตเทิดไท้ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 11 -12 ตุลาคม 2564 ณ วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน โดยมี พระครูบวรพัชรโสภิต เจ้าคณะตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก ได้นำปฏิบัติธรรมตามโครงการดังกล่าว ในการนี้ นางสาวจิราพร เทืองน้อย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหล่มสัก และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหล่มสัก ดำเนินกิจกรรมปฏิธรรม สวดมนต์ ฟังธรรม เดินจงกรม และนั่งสมาธิ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
(Visited 1 times, 1 visits today)