“พช.หล่มสัก รับรายงานตัว อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 73”

เข้าชม 4 ครั้ง
14 ต.ค. 64 เวลา 09.00 น.
นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก รับรายงานตัว นางสาวลักขณา สงกล้าหาญ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 73 จำนวน 1 ราย เพื่อชี้แจงและมอบหมายหน้าที่ตามภารกิจของอาสาพัฒนา(อสพ.) พร้อมแนวทางการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก
(Visited 4 times, 1 visits today)